Home Bedrijf Diensten Referenties Contact

 

Disclaimer

 

www.schilder-totaal.nl

Copyright © 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.v.K nr. 01106412

BTW nr. NL109590971B01

Postbank 2928884

 

Verantwoording

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan SCHILDER-TOTAAL niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. SCHILDER-TOTAAL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. SCHILDER-TOTAAL kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welke niet strikt privé van aard is. Linken en verwijzen naar de pagina’s van SCHILDER-TOTAAL op Internet mag altijd, het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. De eigenaar stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

 

SCHILDER-TOTAAL

André Veenstra

Hanenburg 11  Tytsjerk

 

06-16076401

info@schilder-totaal.nl

www.schilder-totaal.nl